zaterdag 10 maart 2012

Universiteitsvlag (2): Groningen | Dutch university flags (2): Groningen

Vlag Universiteit Groningen University Flag
Vlag voor Rijksuniversiteit Groningen
Volgende uni: Rijksuniversiteit Groningen, waar ik mijn master heb gedaan. Weer gebaseerd op het wapen van de universiteit. Dat is eigenlijk het wapen van de provincie Groningen, met een boek erop. Daarop staat het (afgekorte) motto van de universiteit: Het Woord des Heeren is een lamp voor onze voeten (of zoiets). Ik heb de kleuren van Stad en Ommeland genomen en daarop het kenmerkende element, het boek, geplaatst. De vlakverdeling heb ik gejat van de vlag van de Rotterdamse studentenroeivereniging Skadi. Zoals gebruikelijk bij Nederlandse vlaggen is het ontwerp niet gecentreerd, maar ligt het zwaartepunt bij de mastkant: zo kun je goed zien wat er op de vlag staat als ’ie wappert.

Next up: University of Groningen, where I got my master degree. Again I based the flag on the arms of the university. These consist of the arms of the province of Groningen, charged with a book. This book contains the (abbreviated) university motto: The word of the Lord is a light for our feet. I took the colours of the provincial arms and put the defining element, the book, on them. The devision of the field is inspired by the flag of the Rotterdam student rowing club Skadi. In Dutch flags the design is usually centered towards the mast-side, so that can you can clearly see what’s on the flag when it’s fluttering.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten