vrijdag 9 maart 2012

Universiteitsvlag (1): Nijmegen | Dutch university flags (1): Nijmegen

Vlag Universiteit Nijmegen University Flag
Vlag voor Radboud Universiteit Nijmegen
 Nederlandse universiteiten hebben geen officiële vlaggen, afgezien van logovlaggen. De universitaire wereld gebruikt wel soms een collectieve ‘universiteitsvlag’, met veelkleurige strepen die de verschillende faculteiten symboliseren. 

Die vlag lijkt nogal op de de homovlag. Maar hij is nogal vaag: toen ik student was hoorde ik er nooit iemand over, en niemand liep er mee rond als symbool van het studentenleven. 

Het idee van een collectieve vlag past mooi in de egalitaire Nederlandse academische traditie. Aan de andere kant hebben een aantal universiteiten wél een mooi wapen: een mooie basis voor een vlagontwerp. Een goede vlag is een simpele vlag, maar als student wil je natuurlijk een beetje ‘drama’.
Om te beginnen een vlag voor mijn oude universiteit Nijmegen. Gebaseerd op het wapen van de universiteit: het witte kruis op een rood veld van de Nederlandse kerkprovincie (eigenlijk het wapen van het aartsbisdom Utrecht) met in het ‘schildhoofd’ een witte duif als symbool van de Heilige Geest.  

Dutch university flags (1): Nijmegen
Universities in the Netherlands do not have flags of their own, apart from logo-flags. They do use a striped flag as a collective ‘university flag’, with the stripes representing different faculties. It’s uncannily reminiscent of the gay pride flag. 

However, this flag seems not to be very well known. Certainly when I was a student, I never saw it used as a symbol of student life, or as an expression of adherence to a particular university. This is quite fitting to the egalitarian tradition of Dutch academic life, with all universities being of the same quality. But, on the other hand, some Dutch universities have quite nice coats of arms. 

I decided to design some flags based on these arms. Now, a good flags is a simple flag, but I think that in order for a flag to appeal to the student community you just need a little bit of ‘drama’.
 

To start of a small series, a flag for my old university of Radboud University Nijmegen. It reflects the unis coat of arms. It shows the white cross on a red field of the Dutch Catholic Church (kerkprovincie; basically the arms of the archbishopric of Utrecht) with ‘in chief’ a white dove, symbolizing the Holy Spirit. Yes, Nijmegen is (or was) a catholic university.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten